2016.04.04.Genealogia Rodzinna

Genealogia Rodzinna 

 

jak rozpocząć badania

 

Kolejny poniedziałek – 4 kwietnia 2016 r. - to spotkanie poświęcone genealogii rodzinnej. Poprowadził je Waldemar Pietrzak członek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Licznie zgromadzonych słuchaczy zaznajomił ze sposobem opracowywania swojego drzewa genealogicznego – po pierwsze trzeba zapisać wszystko, co się wie o rodzinie.Następnie należy rozrysować ogólnie drzewo genealogiczne, przeszukać dokumenty rodzinne do których jest dostęp, przepytać krewnych, pójść na cmentarze , gdzie są rodzinne groby. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie baz genealogicznych i wybór programu w którym będą gromadzone dane o rodzinie. Dużo informacji może dostarczyć wizyta w parafii, w Urzędach Stanu Cywilnego, w Archiwum Państwowym czy podróż śladami przodków.

Budowanie swojego drzewa genealogicznego to żmudna, detektywistyczna praca, ale efekt wynagrodzi wszelkie trudy! Może się przecież okazać, że mamy krewnych w Australii albo w Ameryce Południowej...