2019.02.25.Ptaki Wokół Nas

  PTAKI WOKÓŁ NAS”

Temat jak najbardziej na czasie, nic więc dziwnego, że na Damrota 5 w Pilchowicach głośno było w dniu 25 lutego, o naszych skrzydlatych towarzyszach. A opowiadał o życiu ptaków ornitolog Tomasz Grochowski. Temat ciekawy, z wielu powodów, bowiem nietrudno zauważyć, że na naszych podwórkach przybywa ptasich gatunków, które do niedawna można było zaobserwować jedynie w leśnych ostępach, a dziś z wiadomych przyczyn szukają schronienia i pożywienia wśród ludzkich osiedli, warto więc wiedzieć jak i czym karmić naszych skrzydlatych przyjaciół. To o tym, i o różnorodności gatunków wspominał w swoim poniedziałkowym wykładzie Grochowski. (Ornitologia jako nauka ma za zadanie, zgłębianie wiedzy na temat życia biologicznego ptaków, a co za tym idzie ich ochronę, a więc znajomość gniazdowania poszczególnych gatunków ptactwa, trasy przelotów etc…

A także, co nie jest bez znaczenia informowanie opinii publicznej jak w bezpieczny dla ptaków sposób dbać o ich  życie w naszym ludzkim sąsiedztwie).

Już niedługo pierwsze promienie wiosennego słońca sprawią, że rozpocznie się czas gniazdowania wielu gatunków ptaków. Na łąkach powitają nas pierwsze zwiastuny nadchodzącej wiosny, którymi są nasze poczciwe bociany. Niedługo potem podziwiać będziemy bocianie rodziny w gniazdach, które opuściły na jesieni odlatując w cieplejsze strony. Był to, jak należy się domyślać, także jeden z tematów poruszonych przez naszego gościa. Nie jest tajemnicą, że górnośląskie zagrody to nie tylko ogrody botaniczne w których spotkać można gatunki drzew i krzewów ozdobnych całego świata, wśród tej różnorodności flory, nierzadko spotkać można ptactwo ozdobne… Pawie, bażanty spacerujące dumnie w śląskich zagrodach to normalne zjawisko, dlatego prelekcje czy wykłady o tej tematyce są nam Górnoślązakom szczególnie bliskie. Kochamy przyrodę, zieleń,  zachwycamy się naturą pod każdą jej postacią, szanujemy więc ludzi, którzy poświęcili swoje życie przyrodzie i jej ochronie. Warto wspomnieć, że hodowcy pasjonaci zajmujący się hodowlą ptactwa, to także ludzie, którzy wzbogacają nasze naturalne środowisko, bowiem wiele gatunków ptaków jak na przykład naszych rodzimych bażantów zostaje okresowo wypuszczanych na wolność z naszych przydomowych ogrodów zoologicznych, dlatego też spotkania z fachowcem biegłym w dziedzinie zajmującej się ochroną ptaków w ogólnym tego słowa pojęciu są jak najbardziej na miejscu.. 

Na koniec należy wspomnieć, iż spotkanie którego byliśmy świadkami tradycyjnie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom.

 

materiał: Tadeusz Puchałka