2019.04.29.Bezpieczeństwo Pożrowe

Bezpieczeństwo pożarowe

 

Kolejne nasze poniedziałkowe spotkanie dotyczyczące bezpieczeństwa pożarowego poprowadził st. bryg. Czesław Kozak, zawodowy strażak.

Pan Czesław Kozak ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i otrzymał tytuł inżyniera pożarnictwa. Służył prawie 30 lat. Był m.in. zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, komendantem Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, dyrektorem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Brał też udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu największego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Za Dzielność. Państwowa Straż Pożarna - jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Pożar należy do jednych z najpoważniejszych niebezpieczeństw, na jakie narażeni są ludzie przebywający w budynkach. Ochrona przeciwpożarowa obiektów jest więc bardzo ważnym zagadnieniem. Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej.Nasz prelegent opowiedział nam o kilku niesamowitych, aż zatykających dech w piersiach zdarzeniach, których niejednokrotnie można było uniknąć, a w których zginęli ludzie. Dał nam sporo wskazówek, czego należy unikać aby nie doszło do zagrożeń w wielu sytuacjach, podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, piecykami i wentylatorami itp. Strażacy reagują również w przypadku konieczności likwidacji gniazda os lub szerszeni, które znalazło się w trudno dostępnym miejscu w naszym domu. Mogą to być strychy, kominy bądź otwory wentylacyjne. Zdarza się, że takie gniazdo zakładane jest pod okapami dachów.