2022.07.04.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 4 lipca na kolejnym poniedziałkowym spotkaniu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom. Podjęto kilka bardzo ważnych uchwał, m.in. o udzieleniu zarządowi absolutorium po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2021 oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również uchwałą plan działań na rok 2022. Wybrano zarząd SPP oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Opracowała: Danuta Szymkowiak