2016.02.22.Skąd Jesteśmy

Skąd jesteśmy?


22 lutego w sali OSP w Pilchowicach odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez SPP. Tym razem głos mieli pasjonaci lokalnej historii, a pretekstem do zorganizowania spotkania były osiemnastowieczne Księgi Komunii. W księgach tych zapisywano, kto przystąpił do spowiedzi i komunii wielkanocnej. Spisy takie sporządzano średnio co 4 lata, a najstarszy pochodzi z roku 1764. Księgi są ciekawym źródłem informacji na temat ówczesnych mieszkańców Pilchowic i okolic: jakie nosili nazwiska, jakie wykonywali zawody, jaki był ich status społeczny (np. bogatsze rodziny miały parobków i służące). Agnieszka Robok i Krzysztof Waniczek poprowadzili rozmowę na temat nazwisk i zmian, jakim były one poddawane w zawirowaniach historii. Uczestnicy podawali wiele przykładów jak władze niemieckie zmieniały brzmienie polskich nazwisk, a później znów administracja PRL spolszczała nazwiska i imiona. Uczestnicy spotkania opowiadali też o losach swoich rodzin, o migracjach za pracą, o deportacjach. Nieunikniona była refleksja o trudnych losach mieszkańców pogranicza - czyli również i Ślązaków. Okazało się, że wielu Pilchowiczan zainteresowanych jest tematem poszukiwania swoich korzeni. W zawiązku z tym zaplanowano już kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce.