2016.04.18.Gmina Pilchowice na pograniczu regionów

Gmina Pilchowice 

 

 na pograniczu regionów 

 

Spotkanie 18 kwietnia 2016 r. poświęcone zostało naszej gminie – jej położeniu geograficznemu, ukształtowaniu powierzchni, budowie geologicznej, wodom powierzchniowym. Poprowadził je Edward Maleta. Przypomniał nam, że Gmina Pilchowice leży na terenie Wyżyn Polskich i Niżu Środkowopolskiego i przez jej teren przebiega granica między makroregionami: Niziną Śląską i Wyżyną Śląską. Z zainteresowaniem oglądaliśmy różne mapy naszej gminy przyniesione przez prelegenta – geologiczną, cieków wodnych, krain geograficznych.

To było bardzo pouczające spotkanie.