2019.08.24.Spacer historyczny po Trześniówce i bunkrach

 

 

 Spacer historyczny po Trześniówce i bunkrach

W sobotę 24 sierpnia 2019 r. odbył się kolejny spacer historyczny po Pilchowicach. Tym razem Agnieszka Robok opowiedziała nam o historii ulicy Trześniówka, a Adam Maziarz przybliżył nam zagadnienia związane
z pilchowickim bunkrami zbudowanymi przez Niemców na przełomie lat 30.
i 40. ubiegłego wieku. Dzięki uprzejmości właścicieli obejrzeliśmy na terenie dawnej bażanciarni zwanej Fazaneryją grób hrabiego von Wrochem i jego żony /obecnie ten teren jest własnością pp. Sierańskich, którzy dbają o grób i postawili obok niego tablicę z informacjami historycznymi/. Opowiadanie Adama Maziarza uzupełniali Marian Kapol i Gerard Hoinca wspominając lata swojej młodości i godziny spędzane na zabawach w bunkrach.

W spacerze wzięła udział liczna grupa miłośników lokalnej historii.