2019.09.09.Narodowe Czytanie 2019 w Pilchowicach

 

 Narodowe Czytanie 2019 w Pilchowicach

Podczas naszego spotkania w poniedziałek 9 września odbyła się tegoroczna - ósma już Akcja Narodowego Czytania, która została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze Stowarzyszeniem Pilchowiczanie Pilchowiczanom.

Wybraną nowelę Katarynka Bolesława Prusa odczytało 20 osób,
a rozpoczęła sekretarz gminy pani Dagmara Dzida. Potem kolejno czytali: pani dyrektor biblioteki Beata Gillner, następnie pracownicy filii biblioteki
w naszych sołectwach, członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy gminy.

Każdy z nas z ogromnym przejęciem i wzruszeniem starał się jak najpiękniej
i najwyraźniej przekazać tekst swojego fragmentu. Dawało nam to wiele do przemyśleń.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i była zainicjowana wspólną lekturą  Pana Tadeusza  Adama Mickiewicza. W tym roku z kolei wybrano osiem lektur z propozycji nadesłanych przez internautów, a których teksty mają wspólny  mianownik - polskość
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii
.

Opracowała: Danuta Szymkowiak