2019.09.30.Udzielanie pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Podczas spotkania członków Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom w poniedziałek 30 września, brygadier Lucyna Porębska i Katarzyna Kóska – panie z Państwowej Straży Pożarnej przedstawiły zasady udzielania pierwszej pomocy. Na miejscu zdarzenia nie wolno zwlekać z jej udzieleniem, ponieważ często sekundy decydują o ludzkim życiu. Należy zachować spokój, a jeżeli nie wiemy jak sobie poradzić, od razu trzeba wezwać pomoc dzwoniąć na numer 112. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia jak np. wypadki drogowe, pożary, nagła utraty przytomności, zatrzymanie krążenia i oddechu.

Panie przedstawiły sposób postępowania na miejscu zdarzenia, czyli:

 • ocena sytuacji i stanu poszkodowanego,

 • co robić jeśli poszkodowany jest przytomny i reaguje prawidłowo oraz jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie reaguje,

 • jak wykonać masaż zewnętrzny serca,

 • co robić jeśli poszkodowanym jest dziecko,

 • co to jest pozycja bezpieczna (boczna)

 • jak użyć Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).


 • Osoby udzielające pierwszej pomocy nie muszą obawiać się odpowiedzialności karnej za nieumiejętne jej udzielenie bądź popełnienie jakiegoś błędu w czasie ratowania osoby poszkodowanej. Ratowanie życia i zdrowia to stan wyższej konieczności, a życie jest zawsze cenniejsze od zdrowia.

 • Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas, a jej nieudzielenie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście, udzielając pierwszej pomocy, nie musimy narażać swojego życia i zdrowia.

 • Udzielając pierwszej pomocy nie wolno zapominać o bezpieczeństwie na miejscu wypadku oraz o tym, że sprawne i prawidłowe zgłoszenie zdarzenia służbom ratowniczym skróci czas dojazdu karetki i zwiększy szanse na przeżycie ofiar.

 • Uczestnicy spotkania chętnie zgłaszali się do wykonywania podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy, które pokazały nam panie ratowniczki medyczne.

 • Opracowała: Danuta Szymkowiak