2020.03.02.Spotkanie z chórem KGW „Wilczanki”

Spotkanie z chórem KGW ”Wilczanki”

 
 

Na spotkaniu w poniedziałek 02 marca, członkowie Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowicznom mieli okazję wysłuchać występu chóru Koła Gospodyń Wiejskich „Wilczanki” z Wilczy. Chór ten ma już swoją wieloletnią renomę i bogatą historię, działa z przerwami, a obecnie liczy 15 pań, które - jak mówi ich dyrygentka pani Janina Wymysło – dawno skończyły 18 lat.Repertuar zespołu jest głównie śląski, ale też np. niepodległościowy, prezentowany w kościele i tam, gdzie jest zapraszany, np. w domach pomocy społecznej w okolicy, podczas dni seniora, w szkołach oraz na festynach i festiwalach. Wilczanki podczas występów prezentują się w pięknych strojach ludowych. To prezent od władz gminy Pilchowice, które dbają o swój zespół.Podczas spotkania w Pilchowicach chór dał piękny koncert przeplatany opowiastkami i kawałami rzucanymi na przemian z naszymi członkami - panami Józefem Piersą i Pawłem Ćwielągiem.

 Opracowała: Danuta Szymkowiak