2021.09.20. Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie 2021 w Pilchowicach

 W poniedziałek 20 września podczas naszego spotkania w sali Damrota 5 odbyła się tegoroczna – dziesiąta już odsłona Narodowego Czytania, która została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze Stowarzyszeniem Pilchowiczanie Pilchowiczanom. Tym razem czytaliśmy fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.W poszczególne role: Dulskiej, Meli, Hanki, Juliasiewiczowej, Lokatorki, Zbyszka oraz narratora – wcielili się pani prezes i członkowie Stowarzyszenia, pani dyrektor biblioteki oraz pracownicy filii biblioteki w naszych sołectwach. Każdy z ogromnym przejęciem i wzruszeniem starał się jak najpiękniej i najwyraźniej przekazać tekst swojego fragmentu. Dawało nam to wiele do przemyśleń. Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i była zainicjowana wspólną lekturą  Pana Tadeusza  Adama Mickiewicza.

Opracowała: Danuta Szymkowiak