2021.10.11. Kreatywność – sztuka nieszablonowego myślenia

Kreatywność – sztuka nieszablonowego myślenia

W poniedziałek 11 października odbyło się drugie spotkanie z panią Anną Bączek-Lieber, która tym razem opowiedziała o kreatywności. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i użytecznych rozwiązań. Człowiek kreatywny „to tworzący coś nowego, nieszablonowego i oryginalnego”. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu „zdolność tworzenia czegoś nowego”, to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Jako osoby myślące reagujemy jak i wymyślamy nowe rozwiązania, aby ułatwić sobie życie. Psychologia doszukuje się kreatywności w naszych genetycznych predyspozycjach, z drugiej zaś strony jako umiejętność, którą jesteśmy w stanie rozwijać i pielęgnować. Co jest wrogiem kreatywności? Bardzo często nasze zmęczenie, schematy które bezwiednie powtarzamy, odruchy wykonywane pod wpływem emocji, podczas których myślenie nie jest angażowane w dużym stopniu, a także strach. Korzyści, jakie przynosi rozwijanie kreatywnego myślenia to:

*sprawne rozwiązywanie problemów,
*szacunek ze strony innych osób w naszym otoczeniu,
*możliwość zostania innowatorami,
*inicjowanie i wprowadzanie zmian w otoczeniu.

Warto jednak pamiętać, że w pojęciu kreatywność zawiera się zarówno kreatywne myślenie, jak i działanie. To, że potrafisz wymyślać różne rzeczy, może oznaczać, że jesteś po prostu pomysłowy, a pomysły należy potem jeszcze zrealizować.

 Opracowała: Danuta Szymkowiak