2021.10.18. Pamięć i techniki zapamiętywania

Pamięć i techniki zapamiętywania 

W poniedziałek 18 października odbyło się już trzecie spotkanie z aktorką Anną Bączek-Lieber, która tym razem opowiedziała nam jak poprawić swoją pamięć. Nie ma współcześnie jeszcze takiego komputera, który byłby lepszy niż ludzki mózg, czyli umysł ludzki. O tym, że dobra pamięć jest ważna, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To właśnie dzięki niej możemy prawidłowo funkcjonować w wielu dziedzinach życia. Gdyby nie ona, nie tylko nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, ale także nie moglibyśmy się uczyć, pracować, komunikować z innymi ludźmi, a nawet zaspokajać własnych potrzeb a pamięć to nic innego jak umiejętność przechowywania, magazynowania oraz odtwarzania informacji o doświadczeniach. Albert Einstein powiedział: „Logika zaprowadzi Cię z pkt. A do pkt. B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie”. Lewa półkula mózgu odpowiada z logiczne myślenie a prawa za wyobraźnię czyli sztukę, muzykę, kolory, dźwięki, rytmy, metafory itp. Te półkule są połączone ze sobą miliardami połączeń. Mózg otrzymuje informacje od wszystkich zmysłów.  Metody zapamiętywania, czyli mnemotechniki to sposoby, które starają się angażować obydwie półkule, a co za tym idzie możliwie jak najwięcej zmysłów. Efektywność nauki za pomocą tego typu metod jest znacznie wyższa, ale i ciekawsza niż monotonne czytanie i próby nauczenia się czegoś bez zrozumienia. Wiedzieli już o tym uczeni sprzed tysięcy lat, którzy z powodzeniem stosowali tego rodzaju techniki podczas zapamiętywania swoich przemówień. Znacznie później, bo dopiero w XX wieku potwierdzono ich skuteczność w nauce. Techniki mnemoniczne można wykorzystać w celu zapamiętania: listy zakupów, słówek w języku obcym, ciągów liczb – numerów, haseł, najważniejszych punktów swojej prezentacji lub wykładu, nazwisk, dat i wydarzeń. Podstawowa zasada pamięciowa: S – skojarz, W – wyobraź sobie, P – powtórz. Mnemotechniki:

1) Metoda łańcuchowa - zapamiętywanie kolejnych elementów za pomocą łańcucha skojarzeń między nimi.

2) LOCI – metoda wykorzystująca przestrzeń, wspomagająca inne systemy, pozwala na segregowanie zapamiętywanych informacji.

3) GSP – główny system pamięci. Jeden z najbardziej służących do zapamiętywania ciągów liczbowych. Powtórki- są niezbędne aby trwale coś zapamiętać, a trening czyni mistrza!!!

Z panią Anią przeprowadziliśmy zapamiętanie listy zakupów po jedynie trzykrotnym jej odczytaniu. Udało się to sporej liczbie uczestników.

Opracowała: Danuta Szymkowiak