Jak przystąpić do SPP

Członkiem Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom może zostać każda osoba, której bliskie sercu są nasze Pilchowice.

Chętnych do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia prosimy o pobranie deklaracji członkowkiej z naszej strony internetowej lub odebranie jej u sołtysa Pilchowic - p. Józefa Nierychło, wypełnienie jej i przesłanie na adres Stowarzyszenia lub dostarczenie jej osobiście w każdy piątek miesiąca w sali OSP w Pilchowicach na ręce osoby z zarządu (w sezonie spotkań). Ponadto, aby zostać pełnoprawnym członkiem SPP należy uiścić opłatę składki członkowskiej. Wysokość opłaty składki członkowskiej wynosi 1 zł, płatnej co miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca (może być płatne z góry za cały rok).

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Gliwicach f/Pilchowice nr konta 42 8457 0008 2004 0079 2644 0001
lub bezpośrednio Skarbnikowi Stowarzyszenia.

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom można pobrać bezpośrednio tutaj lub z zakładki "Do pobrania".

 Zapraszamy !!!