Sprawozdania z działalności

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

              PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                       ZA ROK 2020 

 

 Sprawozdanie Merytoryczne 2020 PDF

 Sprawozdanie Finansowe 2020 PDF

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

              PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                       ZA ROK 2019

 

 Sprawozdanie Merytoryczne 2019 PDF

 Sprawozdanie Finansowe 2019 PDF

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

              PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                       ZA ROK 2018

 

 Sprawozdanie Merytoryczne 2018 PDF

 Sprawozdanie Finansowe 2018 PDF

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

              PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                       ZA ROK 2017    

 

Sprawozdanie merytoryczne 2017 PDF

Sprawozdanie Finansowe 2017 PDF 

 

 

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

                PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                 ZA ROK 2016

 

Sprawozdanie Finansowe 2016 PDF

Sprawozdanie Merytoryczne 2016 PDF

 

 

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

                PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                 ZA ROK 2015

 

Podpisane Sprawozdanie Finansowe 2015 PDF 

Sprawozdanie Merytoryczne 2015 PDF 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

                PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

                                 ZA ROK 2014

 

Sprawozdanie finansowe 2014 PDF

Informacja dodatkowa 2014 PDF

Wyjaśnienie do informacji dodatkowej 2014 PDF

Sprawozdanie merytoryczne 2014 PDF

 

 

II.DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SPP

 

Rodzaj działalności

Data

Temat

SPOTKANIA:

28.01.2013

Wspomnienia z wyprawy do Chin Anny Surdel


25.02.2013

Wspomnienia z wyprawy do Indii Anny Surdel


lipiec – sierpień 2013

cotygodniowe „Piątkowe czytanie w altanie dla najmłodszych” w parku przygotowywane i prowadzone prze Magadalenę Oleszowską i

Agnieszkę Robok


6.07.2013

I spacer po Pilchowicach „Tajemnice pilchowickiego kościoła” poprowadzony przez Agnieszkę Robok


27.07.2013

II spacer po Pilchowicach „W poszukiwaniu śladów dawnego kompleksu dworskiego” poprowadzony przez Krzysztofa Waniczka


10.08.2013

III spacer po Pilchowicach „Pilchowicki szpital im. św. Józefa wraz z kaplicą szpitalną i cmentarzem bonifratrów” poprowadzony przez Agnieszkę Robok


24.08.2013

IV spacer po Pilchowicach „ Pilchowickie cmentarze” poprowadzony przez Krzysztofa Waniczka


28.08.2013

Spotkanie z husarią w parku, w czasie którego rotmistrz Dariusz Wasilewski przybliżył nam wydarzenia z XVII wieku związane z odsieczą wiedeńską; spotkanie przygotowane we współpracy z Hodowlą Zachowawczą Konika Polskiego „Bazylia”30.09.2013

Warsztaty techniki decoupage prowadzone przez Teresę Bochenek


14.10.2013

Szpilką w galaktykę czyli spotkanie poświęcone skali odległości w galaktyce przygotowane przez Marka Spodzieję


11.11.2013

Warsztaty techniki decoupage prowadzone przez Teresę Bochenek


16.12.2013

Spotkanie opłatkowe

KONKURSY:

24.03.2013

Konkurs „Kroszonka 2013” współorganizowany z GOK Pilchowice w czasie V Pilchowickiego Jarmarku Wielkanocnego


24.03.2013

Konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto świąteczne zorganizowany w czasie

V Pilchowickiego Jarmarku Wielkanocnego


28.10.2013

V Gminny Konkurs Poezji Rodzimej im. ks.K.A.Damrota” w którym wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły i 3 osoby dorosłe. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Urzędem Gminy Pilchowice


8.12.2013

Konkurs „Najpiękniejsze betlyjki i ozdoby choinkowe” współorganizowany z GOK Pilchowice w czasie V Pilchowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowgo

KONCERTY

7.01.2013

Koncert kolędowy w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice


9.06.2013

Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu wyróżniających się uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku przy akompaniamencie Agnieszki Robok


10.11.2013

Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Barbary Bytner i uczniów Państwowych Szkół Muzycznych w Rybniku i Gliwicach przy akompaniamencie Agnieszki Robok zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Pilchowice Joanny Kołoczek - Wybierek

JARMARKI ŚWIĄTECZNE:

24.03.2013

V Pilchowicki Jarmark Wielkanocny z występem Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice, wystawą fotografii Andrzeja T. Knapika i wystawą rysunków autorstwa przedszkolaków z Pilchowic


8.12.2013

V Pilchowicki Jarmark Bożonarodzeniowy z występem Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice , występem uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, wystawą obrazów artysty malarza

Zbigniewa Parzniewskiego i tradycyjnie wystawą rysunków naszych przedszkolaków; gościem honorowym była Anna Stronczek Ślązaczka Roku 1995.

Po raz pierwszy przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną sprzedając wyroby wykonane przez naszych członków, co spotkało się z dużym zainteresowaniem . Dochód ze zbiórki publicznej w wysokości 445,46 zł będzie na wiosnę wykorzystany na zakup farb do pomalowania metalowego ogrodzenia w parku.

PRACE W PARKU:


Członkowie SPP wykonywali na bieżąco prace pielęgnacyjne w parku – plewienie, koszenie trawy między nasadzonymi krzewami, odchwaszczanie chodników i poboczy, opróżnianie koszy na śmieci, grabienie liści.

Zostały zamontowane przy obu bramach tablice z regulaminem parku sfinansowane przez Urząd Gminy w Pilchowicach.

Organizowanie w 2013 roku spotkań w parku /husaria, piątkowe czytania w altanie/ pozwoliło rozpropagować park wśród mieszkańców Pilchowic i okolicy.

WYCIECZKI:

29.06.2013

Wycieczka do Pszczyny i Goczałkowic


6.10.2013

Wycieczka do Pławniowic i Rachowic


14.12.2013

Wycieczka do Krakowa

PROJEKTY I WNIOSKI:

15.10– 19.11.2013

Szkolenie komputerowe i kreowania wizerunku w ramach projektu „E-mieszk@niec Gminy Pilchowice” sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego


10.09.2013

Wniosek do Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego o dofinansowanie ścieżki dydaktycznej dla małych dzieci w parku „Mamo, tato jakie to drzewo?”. Niestety nie dostaliśmy dofinansowania


21.10.2013

Wniosek złożony do Fundacji Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” o dofinansowanie projektu „Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Pilchowice poprzez organizację zajęć plenerowych oraz zakup urządzeń do ćwiczeń i zabawy na świeżym powietrzu” na kwotę ok. 30000,00 zł. W LGD na złożone 81 wniosków przyjęto do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 46 wniosków, w tym nasz na 7 miejscu pod względem ilości punktów. W dniu 6.03.2014 r. przyszło pismo z UM o uzupełnienie i poprawienie wniosku . Jest więc szansa na realizację.

RÓŻNE:

26.05.2013

Rożno w parku dla członków i sympatyków SPP


5.06.2013

Spotkanie z redaktorem Radia Piekary Leonem Sładkiem i mieszkańcami Pilchowic.


16.09.2013

Uroczyste obchody pięciolecia SPP uświetnione występem śpiewaka Tomasza Sadownika, któremu akompaniowała Agnieszka Robok.


5.12.2013

Udział członków SPP w akcji Szlachetna Paczka


styczeń – grudzień 2013

Patronat nad gazetką „Informacje Kulturalne” redagowaną przez Agnieszkę Robok i Magdalenę Oleszowską i począwszy od numeru 18/2013 wydawaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców „Siedem”

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE

PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM

44-145 Pilchowice, ul. Dolna Wieś 2

Pilchowice, 24.03.2014 r.

- składki członkowskie

490,00 PLN

- darowizny

1590,00 PLN

- projekt „E-mieszk@niec” sfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4011,20 PLN

- Mała Loteria Fantowa

660,00 PLN

- zbiórka publiczna

445,46 PLN

 

Struktura kosztów działalności statutowej:

- warsztaty rękodzielnicze

584,39 PLN

- pielęgnacja parku

438,50 PLN

- wydawanie gazetki

387,35 PLN

- organizowanie koncertów

240,00 PLN

- organizowanie spotkań

64,76 PLN

- przeprowadzenie kursu komputerowego

3630,00 PLN

- inne

367,20 PLN
Sprawozdanie 2013 PDF
Bilans i rachunek wyników PDF
Informacja dodatkowa za 2013 PDF